la oss jobbe sammen om trygge barn som våger
- Livsmestring 2020

Photo by Nagy-Bagoly Ilona/iStock / Getty Images


Du er her fordi du bryr deg om barna
og ønsker å bidra til at de skal leve gode liv. Barnas sosiale og emosjonelle kompetanse er viktige ressurser som gjør dem i stand til å takle utfordringene de møter i livet. Emosjonell og sosial kompetanse er tett knyttet til hverandre, og relatert til utvikling av språklige og mentale evner, fysisk og mental helse, fleksibel og tilpasset atferd og akademisk prestasjon.

Styrker vi dette, så bygger vi robusthet og barnas evne til livsmestring. For å utvikle disse evnene trenger barna deg, enten du er lærer eller forelder. Som voksenpersoner viser vi barna veien inn i hverdagen, og hvordan de kan håndtere emosjonelle og sosiale utfordringer når de dukker opp. Hjernelæring er laget for å gjøre denne veivisningen lettere og morsommere både for deg og for barna. Nå er Hjernelæring tilpasset for 1-4.trinn i barneskolen. Vi jobber hele tiden med å utvikle nye versjoner.

Hør på podkasten om oss med Silvija Seres.
Du blir sendt til LØRNpodkasten sin side for å lytte.

Hjernelæring oppsummert

  • Utvikler sosial og emosjonell kompetanse hos barn

  • Oversetter anerkjent kunnskap om hjernen og psykologiske prosesser

  • Etablerer et felles språk for hjernen, atferd og følelser

  • Gir barna verktøy for å håndtere det som skjer

  • Spiller lærere gode

Lærere er viktige. Fordi alle barn går på skole og har en lærer. Hjernelærings hovedoppgave å støtte lærere i den viktigste jobben de gjør: gi barna våre det beste sosiale og faglige utgangspunktet for trivsel. Vårt mål er å spille lærerne gode. Så gode at de kjenner de kan møte de mange kravene i læringsplanen, evner å imøtekomme hvert barn og ikke minst ha egen læring og utvikling som lærer. Vi voksne trenger også å kjenne mestring. Les mer om hvordan vi støtter lærerne.

alle_col.png

Hva er Hjernelæring? Hjernelæring er en læringsressurs bygget for å hjelpe barna å forstå sentrale psykologiske prosesser og hvordan de er forankret i hjernen. De lærer hva følelser er og hvorfor de er så viktige å lytte til. I klassen bruker de tid på å reflektere rundt det sosiale samspillet mennesker i mellom og hvordan følelsene og hjernen spiller inn. De lærer også verktøy for å håndtere egne og andres følelser i det som skjer rundt dem. Slik øker barnas evne til å håndtere stress og utfordringer. Sammen med lærerne hjelper vi barna til å videreutvikle sin emosjonelle og sosiale kompetanse.

Kort oppsummert “oversetter” Hjernelæring relevant kunnskap om hjernen og psykologiske prosesser til barna, gjennom et enkelt språk og bruk av figurer. Barna blir kjent med Speideren, Vokteren, Den kloke og Skattekisten gjennom enkle historier, oppgaver og verktøy. Hjernelæring gir barna kunnskap om hvordan hjernen, følelsene og kroppen spiller sammen generelt og hos dem selv. Les mer om hvordan bruke Hjernelæring. 


 

Følg en pilot gratis

750+ barn, 35+ lærere og 14 skoler i hele Norge bruker Hjernelæring fra nå og ut uke 44. Du kan følge dem ved å få ukens temaepost i din innboks, mandag morgen kl 8. Så kan du også bli kjent med Hjernelæring :)

 

Kjære lærer -
du er en av barnas viktigste voksenpersoner.

Som lærer møter du mange krav, både generelle og detaljerte. I følge dagens læreplan skal du blant annet:

Nytt i læreplanen 2020 er det tverrfaglige temaet “Folkehelse og livsmestring”, hvor noen av målene er å “gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg”. Betydningen av at barn og unge utvikler et positivt selvbilde og en trygg identitet løftes frem som en forutsetning.

Med Hjernelæring ønsker vi å gi deg noen enkle og gode verktøy. Da blir det lettere for deg som lærer å jobbe med barna mot disse store og komplekse målene. Her finner du lett tilgjengelige og faglig godt funderte verktøy laget for å fremme emosjonell og sosial kompetanse hos barna, sammen med gode tips og støtte til gjennomføringen. Hjernelæring skal være enkelt å komme i gang med og du kan kjapt ta det med inn i klassen din. På det mest praktiske nivået gir Hjernelæring deg muligheter for større variasjon og fleksibilitet i timene, gjennom for eksempel enkle pusteøvelser som skaper ro i overgangssituasjoner. Da kan du bruke mindre tid og krefter på selve overgangene, samt enklere veksle mellom aktive og rolige aktiviteter med barna.

En av flere heldige effekter av å lære bort Hjernelæring kan være at vi voksne også blir mer bevisste våre egne følelser og atferdstendenser, og hvordan vi kan håndtere dem på gode måter. Det kan bidra til egen læring, trivsel og vekst som igjen påvirker barnas læring, trivsel og vekst.

Les mer om hvordan bruke Hjernelæring.


 

Vi håper du også blir med

Hjernelæring er per dags dato spesielt tilrettelagt for barn og lærere i 1-4. klasse.

Er du forelder, barnehagelærer, helsepersonell eller lærer på høyere trinn er Hjernelæring ikke spesielt tilpasset din situasjon. Det imidlertid ingenting i veien for at du bruker Hjernelæring som det er eller tilpasser innholdet slik at barna forstår. Velkommen skal du være!

Tor+erik.jpg
Nå har jeg brukt Hjernelæring en god stund. Grunnen er egentlig ganske enkel. Det funker.
— Tor Erik Lande, trinnleder 3. klasse Bestum skole, Oslo